Đăng Ký Đại Lý nhận 03 nguồn hoa hồng!

1. Hoa hồng tổng cược

Hoa hồng tổng cược tại KWIN là 30% tiền thuế. Được tính như hình trên!

2. Hoa hồng thưởng nạp

VD: Có 397 người nạp tiền, hoa hồng thưởng nạp của bạn là: 397*18888=7.498.536

Các bạn sẽ nhận được hoa hồng khi các cấp dưới nạp tiền. Hoa hồng thưởng nạp được tính như trên!

Trong 1 ngày nếu có trên 50 người nạp tiền, bạn sẽ được tính 18.888đ cho 1 người.

3. Hoa hồng thua cược: 30% (đặc quyền cho đại lý)

Các bạn sẽ nhận được thêm 30% hoa hồng thua cược khi cấp dưới tham gia chơi và thua cược!

Ví dụ người chơi A nạp 1.000.000đ và thua hết, bạn sẽ nhận được hoa hồng thua cược là 300.000đ, và tất nhiên là bạn sẽ nhận cả hoa hồng tổng cược và thưởng nạp bên cạnh đó!

Nếu muốn làm đại lý, liên hệ ngay để trở thành 1 trong những đại lý với thu nhập cực khủng của chúng tôi.

Quyền lợi dành cho đại lý

  • Nhận 3 loại hoa hồng – đặc quyền không tìm được tại bất kỳ cổng game nào khác!
  • Được phát GiftCode game để tăng hiệu quả hoạt động (tùy thuộc độ hiệu quả sẽ phát giftcode tương ứng)
  • Tiền hoa hồng trả trọn đời, thu nhập lũy tiến không giới hạn!
  • Hỗ trợ, support 24/7

Chính sách đại lý

  • Không lợi dụng Giftcode để chuộc lợi từ cổng game.
  • Không được lợi dụng chính sách hoa hồng nhiều cấp để bào tiền từ game.
  • Để nhận được hoa hồng thua cược (Hoa hồng ngoài game) phải trở thành đại lý có số lượng người chơi thật đạt trên 300 người mỗi tháng.
  • Cổng game sẽ khóa tài khoản đại lý và ngưng trả hoa hồng khi phát hiện bất kỳ vi phạm nào!